Promotie voorwaarden en condities

Korting zal worden toegepast bij het afrekenen. Gratis verzending over de grond, alleen in de V.S. (uitgezonderd Alaska, Hawaii, postbussen en APO/FPO-adressen). Kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Geen aanpassingen voor eerdere aankopen. Beperkt geldig aanbod. Zie onze Voorwaarden en Condities voor meer informatie.

Klaviyo SMS Wettelijke disclaimer

Door uw telefoonnummer in te voeren, gaat u akkoord met het ontvangen van marketing sms-berichten van ons bedrijf op het opgegeven nummer, inclusief berichten die via een automatische kiezer worden verzonden. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Bericht frequentie varieert. Antwoord HELP voor hulp of STOP om te annuleren. Bekijk ons Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden.

Algemene "Ts & Cs"

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE BEVESTIGT UW ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPALINGEN DIE BEPALEN HOE GESCHILLEN TUSSEN ONS WORDEN OPGELOST, WAARONDER EEN AFSTANDSVERKLARING VAN JURYRECHTSPRAAK EN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE ACTIE. LEES DEZE BEPALINGEN VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Herzieningen van deze Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden herzien door deze posting bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment geldende Voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina's van deze Website bevinden. UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DE WEBSITE NADAT WIJZIGINGEN ZIJN AANGEBRACHT, WORDT BESCHOUWD ALS UW AANVAARDING VAN DE HERZIENINGEN.

Producten, inhoud en specificaties. Alle kenmerken, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten die worden beschreven of afgebeeld op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.neato.com en https://neatorobotics.com/ (gezamenlijk "Website"), kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde gewichten, afmetingen en soortgelijke beschrijvingen zijn bij benadering en worden uitsluitend gemakshalve gegeven. Neato Robotics, Inc ("Neato") en zijn filialen, leveranciers of contractanten die bepaalde delen van deze Website beheren krachtens overeenkomsten met Neato (gezamenlijk "wij", "onze", of "ons"), doen alle redelijke inspanningen om de kenmerken van onze producten nauwkeurig weer te geven, met inbegrip van de toepasselijke kleuren; de werkelijke kleur die u ziet zal echter afhangen van uw computersysteem, en wij kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig zal weergeven. De vermelding van producten of diensten op deze Website op een bepaald tijdstip impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten op elk ogenblik beschikbaar zullen zijn voor aankoop. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wetten (met inbegrip van minimumleeftijdsvereisten) met betrekking tot het bezit, gebruik en de verkoop van elk item dat van deze Website wordt gekocht, na te gaan en te volgen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelde producten alleen op een wettige manier zullen worden gebruikt.

Verzendingsbeperkingen. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, zal deze worden verzonden naar een door de koper aangewezen adres, zolang dat verzendadres in overeenstemming is met de verzendbeperkingen die op deze Website zijn opgenomen. Alle aankopen op deze Website worden gedaan op grond van een verzendingscontract. Dientengevolge gaan het risico van verlies en de eigendomstitel voor artikelen die op deze Website zijn gekocht, op u over bij aflevering van de artikelen aan de vervoerder. U bent verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims bij vervoerders voor beschadigde of verloren zendingen.

Nauwkeurigheid van informatie. Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze Website soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Wij geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op deze Website. Producten op deze Website kunnen bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn, kunnen andere kenmerken hebben dan vermeld of kunnen een andere prijs hebben dan vermeld op deze Website. Bovendien kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in informatie over prijs en beschikbaarheid. Hoewel het onze gewoonte is om bestellingen per e-mail te bevestigen, vormt de ontvangst van een orderbevestiging per e-mail niet onze aanvaarding van een bestelling of onze bevestiging van een aanbod om een product of dienst te verkopen. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelhoeveelheid van een product of dienst te beperken of om service aan een klant te weigeren. Wij kunnen ook verificatie van informatie eisen voorafgaand aan de aanvaarding of verzending van een bestelling.

Nauwkeurigheid van informatie. Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze Website soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Wij geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op deze Website. Producten op deze Website kunnen bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn, kunnen andere kenmerken hebben dan vermeld of kunnen een andere prijs hebben dan vermeld op deze Website. Bovendien kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in informatie over prijs en beschikbaarheid. Hoewel het onze gewoonte is om bestellingen per e-mail te bevestigen, vormt de ontvangst van een orderbevestiging per e-mail niet onze aanvaarding van een bestelling of onze bevestiging van een aanbod om een product of dienst te verkopen. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelhoeveelheid van een product of dienst te beperken of om service aan een klant te weigeren. We kunnen ook verificatie van informatie eisen voorafgaand aan de aanvaarding of verzending van een bestelling.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent Neato geen uitdrukkelijke of impliciete rechten of licenties aan u onder octrooien, ontwerpoctrooien, handelsmerken, auteursrechten of informatie over handelsgeheimen.

Links van derden. Van tijd tot tijd kan deze Website links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van, of beheerd of gecontroleerd worden door ons of onze respectievelijke gelieerde ondernemingen. Neato doet geen enkele toezegging met betrekking tot de inhoud van enige andere website, waartoe u zich via de Website toegang kunt verschaffen. Wanneer u een niet-Neato website bezoekt, dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van Neato en dat Neato geen controle heeft over de inhoud op die website. Een link naar een niet-Neato website betekent niet dat Neato de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of daar enige verantwoordelijkheid voor aanvaardt. Al deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Noch wij, noch onze respectievelijke filialen zijn verantwoordelijk voor de inhoud, het materiaal of andere informatie op of toegankelijk via een andere website. Noch wij, noch onze respectieve filialen onderschrijven, garanderen of geven verklaringen of garanties met betrekking tot andere websites, of inhoud, materialen of andere informatie die zich op andere websites bevinden of die via andere websites toegankelijk zijn, of de resultaten die u verkrijgt door andere websites te gebruiken. Indien u beslist om andere websites te bezoeken die gelinkt zijn aan of van deze Website, doet u dit volledig op eigen risico. Lees ook de voorwaarden en bepalingen van elke andere website die u vanaf de Website bezoekt, aangezien deze kunnen verschillen van deze Voorwaarden en Bepalingen.

De inhoud van deze Website is ©2021 Neato Robotics, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken. Neato is eigenaar van een aantal handelsmerken die op deze Website worden gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot Neato en zijn figuur, Neato Robotics, Neato Robot, Neato Botvac, Botvac, Neato Botvac, LaserSmart, NEATOVISION, SpinFlow en CornerClever. De handelsmerken gevolgd door een "®" of "TM" zijn gedeponeerde handelsmerken van Neato in de Verenigde Staten; alle andere merken zijn handelsmerken of merken van gemeen recht van Neato in de Verenigde Staten, behalve zoals hieronder vermeld. Het niet verschijnen van een merk op deze Website betekent niet dat Neato het merk niet gebruikt, noch dat het product niet actief op de markt wordt gebracht of niet significant is binnen de relevante markt. Andere handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die op deze Website worden gebruikt of weergegeven zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaars. Niets op deze Website verleent een licentie of recht op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's die op deze Website worden weergegeven, zonder de schriftelijke toestemming van Neato of de betreffende andere eigenaar, noch mag dit worden uitgelegd als het verlenen daarvan door implicatie, uitsluiting of anderszins.

Koppeling naar deze Website. Het maken of onderhouden van een koppeling vanaf een andere website naar een pagina op deze Website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het uitvoeren of weergeven van deze Website of van informatie of materiaal dat op deze Website wordt weergegeven in frames of op soortgelijke wijze op een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Alle toegestane links naar deze Website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Ongepast materiaal. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of enig materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins enige wet overtreedt. Naast alle rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, kunnen wij, indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u de voorgaande verbodsbepalingen hebt overtreden of waarschijnlijk zult overtreden, alle maatregelen nemen die wij nodig achten om de overtreding te verhelpen of te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onmiddellijke verwijdering van het betreffende materiaal van deze Website. Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties, gerechtelijke bevelen of dagvaardingen die ons verzoeken of opdracht geven de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijk materiaal plaatst.

Gebruikersinformatie. Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die onderworpen is aan het Privacybeleid van deze Website, is al het materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicatie die u op welke manier dan ook naar deze Website verzendt of erop plaatst ("Gebruikerscommunicatie") en zal als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden beschouwd. Wij en onze respectieve filialen en onze of hun vertegenwoordigers mogen alle Gebruikerscommunicatie voor welk doel dan ook gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, transmissie, openbaarmaking, publicatie, uitzending, ontwikkeling, productie of marketing op welke wijze dan ook voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het monitoren of beoordelen van Gebruikerscommunicatie. Wij zijn niet verplicht om Gebruikerscommunicatie te gebruiken, terug te sturen, te beoordelen of erop te reageren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van Gebruikerscommunicatie, al dan niet voortvloeiend uit de wetten op het auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins. Wij behouden ons het recht voor om alle Gebruikerscommunicatie te verwijderen die materiaal bevat dat wij ongepast of onaanvaardbaar achten.

Klanten Beoordelingen. Bezoekers mogen beoordelingen indienen zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en niet bestaat uit software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings, of enige vorm van "spam".

Indien u materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u Neato of haar rechtverkrijgenden een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld in alle media. U verleent Neato, of zijn rechtverkrijgenden, het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien zij dit wensen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die u plaatst dit beleid niet schendt en geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit; en dat u Neato schadeloos zult stellen voor alle vorderingen die voortvloeien uit de inhoud die u plaatst. Neato heeft het recht maar niet de verplichting om toezicht te houden en alle activiteiten of inhoud te bewerken of te verwijderen. Neato neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde is geplaatst.

Inzendingen. Het bedrijfsbeleid van Neato staat niet toe om creatieve ideeën, suggesties of materialen te aanvaarden of in overweging te nemen anders dan die waarom het specifiek heeft verzocht. Dienovereenkomstig moeten wij verzoeken dat bezoekers van deze site geen origineel creatief materiaal indienen of opsturen, inclusief maar niet beperkt tot inzendingen van suggesties, ideeën of concepten met betrekking tot huidige of toekomstige producten of bedrijfsideeën. Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen doet (bijv. klantenbeoordelingen) of, ondanks ons verzoek ons geen ander creatief materiaal te doen toekomen, creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten of andere informatie (gezamenlijk de "Inzendingen") doet toekomen, worden de Inzendingen geacht en blijven zij eeuwig eigendom van Neato. Door het indienen van een Inzending verleent de afzender automatisch, of garandeert dat de eigenaar van dergelijk materiaal Neato uitdrukkelijk het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie verleent om dergelijk materiaal (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in het gehele universum en/of op te nemen in andere werken in welke vorm dan ook, media of technologie nu bekend of in de toekomst ontwikkeld, voor de volledige duur van alle auteursrechten, handelsmerken of octrooien die in dergelijk materiaal kunnen bestaan, voor elk doel dat Neato kiest, hetzij intern, openbaar, commercieel of anderszins, zonder enige vergoeding, krediet of kennisgeving aan de afzender op welke wijze dan ook. De inzender doet afstand van alle zogenaamde "morele rechten" op alle inzendingen. De inzender doet verder afstand van het recht om vorderingen in te stellen tegen Neato met betrekking tot ongevraagde inzendingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oneerlijke concurrentie, schending van een stilzwijgend contract of schending van de vertrouwelijkheid.

AFWIJZING VAN GARANTIES. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS VOOR UW RISICO. DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT, WORDEN VERSTREKT "ZOALS ZIJ ZIJN" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM. NOCH WIJ, NOCH ONZE RESPECTIEVELIJKE FILIALEN GARANDEREN DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL DAT OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT.

DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT, KUNNEN VEROUDERD ZIJN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN, EN NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN DOET ENIGE TOEZEGGING OF NEEMT ENIGE VERPLICHTING OP ZICH OM DERGELIJKE INFORMATIE OF MATERIAAL BIJ TE WERKEN. NEATO GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DERGELIJKE INFORMATIE EN MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE WEERGEGEVEN OF VERSPREID VIA DE WEBSITE. DE VOORNOEMDE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS. RAADPLEEG UW LOKALE WETGEVING VOOR DERGELIJKE VERBODEN.

ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN GEKOCHT, ZIJN UITSLUITEND ONDERWORPEN AAN DE TOEPASSELIJKE GARANTIES VAN HUN RESPECTIEVE FABRIKANTEN, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS, INDIEN VAN TOEPASSING. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERMELD OF GEKOCHT. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES AAN DIEGENEN DIE GEDEFINIEERD ZIJN ALS "CONSUMENTEN" IN DE MAGNUSON-MOSS WARRANTY-FEDERAL TRADE COMMISSION IMPROVEMENTS ACT.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons en zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen die uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of bladeren door deze website, of het door u downloaden van informatie of materiaal van deze website. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, OF EEN VAN ONZE RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, FILIALEN, AGENTEN, OPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN, OF EEN PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF TRANSMISSIE VAN DEZE WEBSITE, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE VOORTVLOEIEN UIT WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, EEN WEBSITE DIE AAN DEZE WEBSITE IS GELINKT, OF DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL OP EEN OF MEER VAN DEZE WEBSITES, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ONGEACHT OF U VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE BENT GESTELD. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF CLAIMS VOOR CONSUMENTENFRAUDE.

IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE REMEDIE IS OM HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN.

Beëindiging. U of wij kunnen uw account of uw gebruik van deze Website op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden, opschorten of beëindigen. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle bestellingen die zijn geplaatst of kosten die zijn gemaakt via uw account voorafgaand aan de beëindiging. Wij behouden ons het recht voor om deze Website of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Geschillen oplossen: Als er een geschil ontstaat tussen u en Neato, willen wij u een oplossing bieden die efficiënt en kosteneffectief is door gebruik te maken van ons klantenserviceteam. Bijna alle geschillen kunnen naar tevredenheid van de klant worden opgelost door contact op te nemen met onze klantenservice per e-mail op global.Neato.com of per telefoon op 1.800.727.9077. Indien uw geschil niet kan worden opgelost met behulp van onze klantenservice, wordt in deze Voorwaarden beschreven hoe wij te werk zullen gaan bij de oplossing van het geschil.

OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VAN GESCHILLEN

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG - HET KAN UW WETTELIJKE RECHTEN AANZIENLIJK BEÏNVLOEDEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN EN OM UW CLAIMS DOOR EEN JURY TE LATEN BEOORDELEN. ARBITRAGE IS EEN AFSTANDSVERKLARING VAN HET RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

DEZE SECTIE BEVAT PROCEDURES VOOR VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE ACTIES.

ALS U EEN INWONER VAN DE V.S. BENT, GAAT U OOK AKKOORD MET DE VOLGENDE VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALINGEN:

WIJ GAAN BEIDEN AKKOORD MET ARBITRAGE: U en Neato komen overeen om alle claims met betrekking tot deze Voorwaarden op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze de intellectuele eigendomsrechten van Neato (bijvoorbeeld handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of octrooirechten) hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden. Onder dergelijke omstandigheden kan Neato een rechtszaak aanspannen uitsluitend voor een voorlopige voorziening om onbevoegd gebruik of misbruik van de Site, of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of octrooirechten) te stoppen zonder eerst een beroep te doen op arbitrage of het informele proces voor het oplossen van geschillen zoals hierboven beschreven.

WAT IS ARBITRAGE: Arbitrage is informeler dan een rechtszaak voor de rechtbank en heeft tot doel geschillen sneller op te lossen. In plaats van een rechter of een jury wordt de zaak beslecht door een neutrale arbiter die dezelfde schadevergoeding kan toekennen als een rechtbank. U stemt er dus mee in dat u afziet van uw recht om een rechtszaak aan te spannen of naar de rechtbank te stappen om genoegdoening te verkrijgen, en in plaats daarvan instemt met de arbitrageprocedure zoals vermeld in deze bepaling. Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de onuitvoerbare bepaling worden gescheiden, en zullen de resterende arbitragevoorwaarden worden gehandhaafd.

ARBITRAGEPROCEDURES: De Federale Arbitragewet is van toepassing op de interpretatie en handhaving van deze geschillenbeslechtingsbepaling. De arbitrage zal worden ingeleid via JAMS. Elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Voorwaarden zal worden verwezen naar en uiteindelijk bepaald door arbitrage in overeenstemming met de JAMS Gestroomlijnde Arbitrage Regels en Procedures. Als er een conflict is tussen de JAMS-regels en de regels in deze overeenkomst tot arbitrage, zullen de regels in deze overeenkomst tot arbitrage van toepassing zijn. De JAMS-regels en instructies voor het starten van een arbitrage zijn verkrijgbaar bij JAMS via http://www.jamsadr.com of 1-800-352-5267. Om arbitrage te initiëren, moet u of Neato het volgende doen:

(1) Schrijf een verzoek tot arbitrage. De eis moet een beschrijving bevatten van de Vordering en het bedrag van de schadevergoeding dat men wenst te verhalen. U kunt een kopie van een verzoek om arbitrage vinden op www.jamsadr.com.

(2) Stuur drie exemplaren van het verzoek tot arbitrage, plus de toepasselijke depotkosten, naar uw plaatselijke JAMS-kantoor.

(3) Stuur één exemplaar van de arbitrage-aanvraag naar de wederpartij.

De betaling van alle deponerings-, administratie- en scheidsrechterskosten zal worden geregeld door de JAMS-regels, behalve dat u voor vorderingen van minder dan $1.000,- verplicht bent $25,- te betalen en Neato alle andere administratiekosten en honoraria voor zijn rekening zal nemen. Bovendien zal Neato u voor vorderingen van minder dan $1,000 de vergoeding van $25 terugbetalen indien de arbiter in uw voordeel beslist. De arbitrage in het kader van deze overeenkomst zal worden gehouden in het district van de Verenigde Staten waar u woont of werkt, New Jersey, of een andere locatie die wij wederzijds overeenkomen, onder voorbehoud van de wetgeving van New Jersey. De arbitrage kan op individuele basis dezelfde schadevergoeding en opluchting toekennen als een rechtbank (inclusief een voorlopige voorziening). Elk vonnis over de uitspraak van de arbiter kan worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie.

BEVOEGDHEDEN VAN DE ARBITRATOR: De arbiter zal beslissen over de rechten en aansprakelijkheden, indien van toepassing, van u en Neato, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter zal de bevoegdheid hebben om moties toe te wijzen die alle of een deel van alle vorderingen beslechten. De arbiter zal de bevoegdheid hebben om een geldelijke schadevergoeding toe te kennen en om elke niet-monetaire remedie of verlichting toe te kennen die beschikbaar is voor een individu onder de toepasselijke wetgeving, het Arbitragereglement, en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een besluit formuleren met een beschrijving van de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis genoegdoening toe te kennen als een rechter in een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en Neato. Het besluit van de arbiter kan worden ingevoerd als een vonnis in een bevoegde rechtbank.

GEEN GROEPSACTIES: U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en mag geen vordering instellen als eiser of als groepslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve actie. Klasse-arbitrages, groepsacties, acties van privéadvocaten en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan.

AFZIEN VAN JURY TRIAL: DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ af van hun CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN om naar de rechter te stappen en een proces te voeren ten overstaan van een rechter of een jury, en kiezen er in plaats daarvan voor dat alle claims en geschillen door middel van arbitrage zullen worden beslecht. Arbitrageprocedures zijn over het algemeen beperkter, efficiënter en minder kostbaar dan regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en Neato in een staats- of federale rechtbank in een proces om een arbitrage-uitspraak nietig te verklaren of af te dwingen of anderszins, zien U EN NEATO af van ALLE RECHTEN OP EEN JURY TRIAL en kiezen er in plaats daarvan voor dat het geschil door een rechter wordt beslecht. U ERKENT DAT U ERVAN OP DE HOOGTE BENT GESTELD DAT U EEN ADVOCAAT KUNT RAADPLEGEN BIJ UW BESLISSING OM DEZE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE TE AANVAARDEN.

OPT-OUT VAN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE: U kunt deze overeenkomst tot arbitrage afwijzen door een e-mail te sturen naar Neato op webmaster@Neato.com en de gevraagde informatie als volgt te verstrekken: (1) Uw naam; (2) de URL van Gebruiksvoorwaarden en Overeenkomst tot arbitrage van geschillen; (3) Uw adres; (4) Uw telefoonnummer; (5) en een duidelijke verklaring dat u wenst af te zien van deze arbitragebepaling in de Gebruiksvoorwaarden. De Opt-Out kennisgeving moet worden gemaild uiterlijk 30 dagen na de datum waarop u de Gebruiksvoorwaarden voor het eerst hebt aanvaard door de website te gebruiken.

Rechtskeuze/Forumkeuze. In alle omstandigheden waarin de Overeenkomst om geschillen te arbitreren de partijen toestaat om te procederen in de rechtbank, zullen deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitsluiting van haar conflict van wettelijke regels. U stemt er verder uitdrukkelijk mee in en gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van een staatsrechtbank met competente jurisdictie in Californië of een federale rechtbank met competente jurisdictie in het District Court van Californië.

Scheidbaarheid. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om te worden geïnterpreteerd op een manier die ze geldig, wettelijk en afdwingbaar maakt. In het geval dat een bepaling van de bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen dergelijke bepalingen worden gewijzigd of beperkt in de mate en op de wijze die nodig is om ze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen tussen de partijen dat een dergelijke wijziging of beperking eenzijdig door ons kan worden verwezenlijkt, of als alternatief, door een beschikking van een rechtbank of arbiter. Indien dergelijke bepalingen onder geen enkele omstandigheid op deze wijze kunnen worden gewijzigd of beperkt, zullen zij uit de Gebruiksvoorwaarden worden verwijderd zonder de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan te tasten.

Aanvullende assistentie. Indien u iets van de voorgaande Voorwaarden niet begrijpt of indien u vragen of opmerkingen heeft, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze Afdeling Klantenservice per e-mail op global.Neato.com of per telefoon op 1-877-296-3286.

Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden van door Gebruikers gegenereerde inhoud, klikt u hier.

De inhoud van deze Website is © Neato Robotics, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Amazon, Echo, Alexa en alle verwante logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.

Google Home is een handelsmerk van Google, LLC.

Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.