Wettelijke informatie

Informatie over de dienstverlener
Naam van de leverancier:
Neato Robotics

Rechtsvorm:
Neato Robotics Europe GmbH

Hoofdkantoor:
Neato Robotics Europe GmbH

Friedrichstraße 55A
10117 Berlijn
Duitslandy

Registreren:
Neato Robotics Europe is ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Berlijn onder nummer HRB 230563.

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: €25,000
WEEE-Nummer: WEEENL0837

Contactgegevens:
Postadres: Friedrichstraße 55A, 10117, Berlijn, Duitsland
E-mail: info@neatorobotics.com
Telefoonnummer: 0049-(0)30-16639636
Website: https://neatorobotics.com/
Klantenservice: customercare@NeatoRobotics.com
Technische hotline: +31 85 888 47 40

Wettelijke vertegenwoordiger: 
Thomas Nedder, Levent Güngör 

Meer informatie:
Verantwoordelijk voor de journalistieke en redactionele inhoud van de site:

Thomas Nedder, Levent Güngör/Neato robotics GmbH      

Informatie over de internetprovider:
Shopify Inc.
150 ELGIN ST.
OTTAWA, ONTARIO K2P 1L4
Verenigde Staten
Telefoonnummer: 00 1.613.241.2828
Naam: Loren Padelford
Functie: VP & GM of Shopify Plus 

Informatie overeenkomstig lid 2 van de Verordening betreffende informatie over diensten:
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die wij verlenen. U vindt ze op https://neatorobotics.nl/pages/terms-and-conditions
Daarin wordt bepaald dat het Duitse recht van toepassing is en dat, voor zover toegestaan, de rechtbank van Berlijn bevoegd is.  

Opmerking over het OS-platform:
Krachtens artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen (PRC-verordening) zijn wij wettelijk verplicht u op de hoogte te stellen van het bestaan van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (FLC-platform) van de Europese Commissie. U vindt ze op http://ec.europa.eu/odr.

Neato Robotics Europe GmbH is niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures.

Verantwoordelijkheid
WWij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van onze websites conform de bepalingen van de algemene wetgeving, in het bijzonder § 7, lid 1 van de telemediawet. Alle inhoud wordt met de nodige zorg en kennis van zaken samengesteld. Voor zover onze websites door middel van hyperlinks naar websites van derden worden gelinkt, kunnen wij niet garanderen dat de betreffende inhoud actueel, accuraat en volledig is, aangezien deze niet onder onze verantwoordelijkheid valt en wij geen invloed hebben op de toekomstige vormgeving ervan. Als u van mening bent dat bepaalde inhoud in strijd is met de toepasselijke wetgeving of ongepast is, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. 

De wettelijke bepalingen van deze website en alle vragen en geschillen met betrekking tot het gebruik van deze website zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. 

Privacyverklaring
Informatie over privacybescherming vindt u op https://neatorobotics.nl/pages/privacy-policy

Kennisgeving auteursrecht
Tekst, afbeeldingen, foto's, video's of afbeeldingen op onze website zijn in het algemeen auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik (met name de reproductie, aanpassing of verspreiding) van deze auteursrechtelijk beschermde inhoud is dus verboden. Als u van plan bent om alle of een deel van deze inhoud te gebruiken, neem dan vooraf contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. Indien wij zelf niet over de nodige gebruiksrechten beschikken, zullen wij trachten u in contact te brengen met de rechthebbende.

Social media-profielen
Deze disclaimer is ook van toepassing op de volgende socialemediaprofielen van Neato Robotics Europe GmbH: 

https://www.facebook.com/NeatoEurope

https://www.instagram.com/neatorobotics_europe/ 

https://twitter.com/NeatoRobotics

https://www.youtube.com/user/NeatoRobotics

https://www.linkedin.com/company/neato-robotics/mycompany/