Garantie & herstelling

Beperkte garantie van één jaar

Neato Robotics, Inc

laatst bijgewerkt op maart, 2017 Voor retourzendingen, ga naar de pagina Retourzendingen.  

Beperkte fabrieksgarantie

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden hiervan, garandeert Neato Robotics, Inc. de oorspronkelijke koper ("u" of "uw") dat uw Neato Robotics-hardwareproduct ("Product"), met uitzondering van batterijen, vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. In het geval van batterijen is een Garantieperiode van zes (6) maanden van toepassing en "Garantieperiode" moet in dit document dienovereenkomstig worden gelezen. In het geval dat het gekochte Product een Neato-gecertificeerd gereviseerd product is, is een Garantieperiode van drie (3) maanden van toepassing en dient "Garantieperiode" in dit document dienovereenkomstig te worden gelezen. U kunt de volledige details van deze beperkte garantie ook vinden door uw Product te selecteren in de Online Support-sectie van onze website op www.neatorobotics.com. Behalve indien verboden door de toepasselijke wetgeving, is deze garantie niet overdraagbaar en beperkt tot de oorspronkelijke koper. Indien u handelt als consument heeft deze beperkte garantie geen invloed op uw wettelijke rechten.

REPARATIES BUITEN GARANTIE

Neem contact op met een door Neato erkend reparatiecentrum

US & Canada

European Union

Landen buiten de VS, Canada en de EU: Neem voor hulp contact op met de geautoriseerde partner waar u uw robot hebt gekocht