Privacybeleid

Ingangsdatum: 4 juni 2018
Gewijzigd: November 2021

We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van degenen die onze Services (hieronder gedefinieerd) gebruiken of openen. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, hoe wij dergelijke gegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens. U erkent dat dit Privacybeleid deel uitmaakt van onze Website Gebruiksvoorwaarden, en door toegang tot of gebruik van een van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden, ongeacht of het gaat om EU-landen, de Verenigde Staten of Californische wetgeving, zoals van toepassing. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen toegang tot of gebruik van onze Diensten te maken. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door.

WIE ZIJN WIJ

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website www.NeatoRobotics.com ("Website"), op uw Mijn Neato account (waar u uw NEATO robots bij ons kunt registreren), op uw Neato robots, en op onze stemassistenten (gezamenlijk onze "Diensten"). De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die via onze Diensten worden verzameld overeenkomstig Art. 4(7) GDPR is Neato Robotics, Inc., 50 Rio Robles, San Jose, California, 95134 USA ("Neato").

Vertegenwoordiger voor de EU volgens Art. 27 GDPR is Neato Robotics Europe, GmbH, Friedrichstraße 55A, 10117, Berlijn, Duitsland.

WELKE GEGEVENS OVER MIJ WORDEN VERZAMELD EN HOE WORDEN ZE GEBRUIKT?

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen ("Persoonsgegevens"). Dergelijke persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk om in aanmerking te komen), facturerings- en creditcardgegevens. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens van u die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die wij automatisch van u verzamelen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid wanneer u gebruik maakt van onze Diensten.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens op grond van Art. 6 GDPR, met name wanneer u ons uw toestemming geeft volgens Art. 6 (1) lit. a GDPR, voor contractuele doeleinden of voor precontractuele doeleinden op grond van Art. 6 (I) lit. b GDPR of op basis van legitiem belang op grond van Art. 6 (I) lit. f GDPR.

Voor zover de rechtsgrondslag van onze verwerking van uw gegevens ons gerechtvaardigd belang is, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wenst over onze gerechtvaardigde belangen. Indien wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met toekomstige werking zoals beschreven in het volgende of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. De rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten vóór uw herroeping wordt niet aangetast. Hetzelfde geldt als wij in andere delen van dit Privacybeleid verwijzen naar uw toestemming of onze legitieme belangen.

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij informeren u hierin over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens verwerken.

De soorten informatie die u actief verstrekt en die wij automatisch verzamelen, zijn afhankelijk van uw mate van betrokkenheid bij onze Diensten. Hoe hoger het niveau van uw betrokkenheid, hoe meer informatie wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.

 • Als u onze Website gebruikt

Wij verzamelen Informatie, waarvan een deel Persoonsgegevens bevat die u rechtstreeks aan ons verstrekt via reacties op speciale Diensten, zoals enquêtes, vragenlijsten en dergelijke. Wij gebruiken deze gegevens om onze Diensten te personaliseren en om uw klantervaring bij het gebruik van onze Website te optimaliseren.

Bovendien verzamelen wij automatisch informatie inclusief Persoonsgegevens wanneer u onze Website doorbladert, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, foutenlogs en andere soortgelijke informatie. Dergelijke geaggregeerde informatie laat ons niet toe u te identificeren en wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, de Website te beheren, het gebruik van onze Website te monitoren en om algemene informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)(f) GDPR) om de inhoud van onze Diensten aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om onze Diensten verder te verbeteren.

Wij wijzen u erop dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Zonder uw Persoonsgegevens zullen wij echter niet in staat zijn om u het volledige scala van onze Diensten aan te bieden.

 • Als u een Mijn Neato accounthouder wordt

Om toegang te krijgen tot bepaalde Diensten op onze Website, dient u eerst bepaalde stappen te doorlopen om ofwel een gewone My Neato accounthouder of een My Neato accounthouder als ontwikkelaar te worden. Tijdens deze stappen dient u ons Persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, postcode en e-mailadres. Wanneer u een My Neato accounthouder wordt, sturen wij u een welkomst-e-mail om transactionele informatie over uw abonnement te verstrekken of om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren.

Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is derhalve Art. 6(1)(b) GDPR.

 • Als u uw Neato robot gebruikt

Als u uw Neato robot gebruikt, verzamelen wij productlogs en andere gegevens met betrekking tot de prestaties van het product om problemen te corrigeren en productverbeteringen aan te brengen. Deze productlogs en andere productgerelateerde gegevens kunnen Persoonsgegevens bevatten.

Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze Diensten. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is conform Art. 6(1)(b) GDPR.

 • Als wij u Service Updates sturen

We gebruiken uw Persoonsgegevens om u belangrijke aankondigingen en updates te sturen met betrekking tot onze Services of over de status van uw factureringsaccount. Dergelijke aankondigingen en updates bevatten belangrijke informatie die relevant is voor uw gebruik van onze Services.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van onze Diensten. De rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is conform Art. 6(1)(b) GDPR. Wij wijzen u erop dat u contractueel verplicht bent om ons deze Persoonsgegevens te verstrekken, aangezien wij zonder deze Persoonsgegevens niet in staat zullen zijn om u Servicegerelateerde communicatie te sturen.

 • Als u contact opneemt met onze klantenservice

Indien u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij met u communiceren in antwoord op uw vragen, om de door u aangevraagde Diensten te verlenen en om uw abonnement te beheren. Wij communiceren met u via e-mail of telefoon, in overeenstemming met uw voorkeuren.

Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze Diensten; de rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is conform Art. 6(1)(b) GDPR. Daarnaast is er een gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6 (1) (f) GDPR in het verschaffen van communicatie en de functionaliteit van het communicatieproces. Houd er rekening mee dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat wij zonder dergelijke Persoonsgegevens niet in staat zullen zijn om u klantenservicegerelateerde communicatie te sturen.

 • Als U zich abonneert op nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie

Wanneer u zich abonneert op onze Diensten, hebt u de mogelijkheid om in te stemmen met het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie over onze producten en diensten volgens Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Voor dit doel verwerken wij uw e-mailadres, uw voor- en achternaam en eventueel andere gegevens die u ons naar eigen goeddunken verstrekt. Voor verificatiedoeleinden vindt de registratie plaats via de double-opt-in methode, d.w.z. dat wij bij de registratie een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, waarin u om bevestiging van uw registratie wordt gevraagd. Als onderdeel van de aanmelding en registratie voor de nieuwsbrief worden bovendien datum en tijd alsmede het IP-adres van de aanroepende computer verzameld. Deze verzameling vindt plaats om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen, alsmede om de promotionele informatie te personaliseren. Als u "opt in" kiest, zullen wij u promotionele nieuwsbrieven sturen en u informeren over aanbiedingen, evenementen en enquêtes via e-mail en via social media platforms.

Om u onze nieuwsbrief te sturen, gebruiken wij "Klaviyo", een dienst van nieuwsbriefplatform Klaviyo Inc., Boston, Massachusetts, VS. De gegevens die u ons verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden overgebracht naar een server van Klaviyo Inc. in de VS en daar opgeslagen. Voor dit doel zijn wij de Standaard Contractuele Clausules overeengekomen. Klaviyo zal deze informatie gebruiken om de nieuwsbrief in onze naam te versturen, maar volgens de beschikbare informatie van Klaviyo, kan het deze gegevens ook gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bv. voor technische optimalisatie van het verzendingsproces en de presentatie van de nieuwsbrief of om economische redenen, en om te bepalen uit welke landen de abonnees komen. Klaviyo verklaart echter dat het uw gegevens niet zal gebruiken om ze door te geven aan derden of om u rechtstreeks te contacteren. U kunt het privacybeleid van Klaviyo vinden via deze link https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice.

Wij evalueren statistische gebruikersgegevens om de nieuwsbriefinhoud en de nieuwsbrief respectievelijk gebruiksvriendelijker te maken en om onze e-mailmarketing-campagnes te analyseren en te optimaliseren. Door het aanmaken van ontvangersprofielen en het segmenteren van adreslijsten kunnen wij de inhoud aanpassen aan de respectievelijke groepen ontvangers. Daarom verwerken wij de volgende gegevens:

 • Geklikte links
 • Tijdstip van openen en frequentie
 • Frequentie van ontvangst van de nieuwsbrief
 • Bevestiging van ontvangst en lezen van mails
 • Besturingssysteem, browser, type apparaat

Deze geïndividualiseerde evaluatie vindt plaats met behulp van trackingpixels die de verzonden e-mails bevatten. Uw e-mailadres wordt gebruikt als een identificatiemiddel voor het samenvoegen van de bovenstaande gegevens. Wettelijke basis voor de evaluatie van het gebruikersgedrag is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Als onderdeel van het registratieproces voor onze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor analysedoeleinden en met de registratie geeft u actief uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief en de daaraan gekoppelde tracking op elk gewenst moment intrekken door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of per e-mail naar newsletter@email.neatorobotics.com . Een geïsoleerde intrekking van de toestemming voor de tracking is niet mogelijk. In dat geval zult u ook de nieuwsbrief niet meer ontvangen.

 • Als u deelneemt aan loterijen

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u verkrijgen in het kader van de loterij.

In het algemeen verzamelen wij alleen persoonsgegevens van u die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de sweepstakes:

 • In geval van offline-wedstrijden: Naam, adres, email-adres en telefoonnummer
 • Bij prijsvragen per sms of per telefoon: Naam, adres, mobiele telefoon en/of telefoonnummer (vaste lijn) respectievelijk
 • In het geval van online-wedstrijden: Naam, adres, email-adres
 • In geval van wedstrijden via WhatsApp, Facebook Messenger en Insta: Naam, adres, email-adres, telefoonnummer
 • In het geval van prijsvragen op Facebook: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, Facebook-naam
 • In het geval van prijsvragen op Instagram: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens volgens Art. 6 para 1 lit. b GDPR voor het uitvoeren van het contract, d.w.z. de sweepstake.

Afhankelijk van de sweepstake kan het verzamelen van verdere gegevens (bijv. verjaardag) noodzakelijk zijn. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de sweepstake, bijv. voor leeftijdsverificatie.

Daarnaast is gegevensverwerking op basis van uw toestemming (Art. 6 para 1 lit. a GDPR)

Indien en wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor welbepaalde doeleinden (b.v. overdracht van gegevens binnen bedrijfsgroepen, gebruik van uw email-adres ook voor partners en voor marketing doeleinden buiten voor eigen goederen of diensten gelijkaardig aan het aangekochte), is de wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteiten uw toestemming. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingen die zijn verleend vóór 25 meith, 2018. Houdt u er rekening mee dat een intrekking alleen van kracht is voor de toekomst. Verwerkingsprocedures die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, worden niet beïnvloed.

Bewaartermijnen

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens over het algemeen zo lang als nodig is voor de uitvoering van de sweepstake en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Daarna worden uw persoonsgegevens op regelmatige basis gewist.

 • Enquêtes

Eigenaars van robots kunnen hun NEATO robots registreren in hun My Neato account. Wij kunnen om andere informatie vragen in enquêtes om ons te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten door vragen te stellen over hoe uw NEATO robot bevalt of hoe u deze gebruikt. U hoeft niet aan deze enquêtes deel te nemen.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van je gegevens is je toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). Wij wijzen u erop dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij u echter niet onze nieuwsbrieven en andere informatie sturen zoals hierboven beschreven. U hebt de mogelijkheid om u op elk moment af te melden voor dit soort communicatie door de respectieve instructies in dergelijke communicatie te volgen.

FUNCTIES VAN DERDEN

Onze Diensten bevatten links naar of functies van andere websites. Dit Privacybeleid dekt alleen de privacypraktijken van Neato, en dekt niet de privacypraktijken van websites of functies van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de praktijken van derden. Wanneer u een koppeling maakt naar een andere website of gebruik maakt van een dienst van derden, dient u het privacybeleid op die site of dienst te lezen.

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN EN OPENBAAR MAKEN

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen, verkopen, overdragen of anderszins verspreiden aan derden, tenzij er een wettelijke basis is volgens Art. 6 GDPR, met name indien dit wettelijk verplicht is volgens Art. 6(1) 1(c) GDPR, of als dit vereist is voor het doel van uw contract volgens Art. 6(1) 1 (b) GDPR, of als wij dit mogen doen op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst volgens Art. 28 GDPR of u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6(1) 1(a) GDPR.

Wij delen sommige van uw Persoonsgegevens met andere Neato-bedrijven voor zover dit noodzakelijk is voor dergelijke bedrijven om namens ons diensten te verlenen. In het bijzonder maken wij gebruik van andere Neato-bedrijven om marketingcommunicatie naar u te sturen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners om namens ons diensten aan te bieden of te faciliteren en delen uw Persoonsgegevens met dergelijke dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor dergelijke dienstverleners om hun diensten namens ons uit te voeren. In het bijzonder maken wij gebruik van een betalingsdienstaanbieder om u te factureren voor goederen en diensten en voor de verwerking van creditcards, een gespecialiseerde aanbieder voor fraudescreening, een verzendbedrijf om bestellingen uit te voeren, een callcenteraanbieder om de klantenservice te vergemakkelijken, een socialemediabureau om onze socialemediacampagnes te beheren, een reparatiecentrum voor het ontvangen en repareren van defecte eenheden.

Sommige van de bedrijven waarmee wij uw Persoonsgegevens delen zoals hierboven beschreven, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte.

Om uw Persoonsgegevens in deze context voldoende te beschermen, gebruiken wij standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd volgens Art. 46(2)(c) GDPR met dergelijke bedrijven. U kunt meer details opvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder vermeld.

Het delen van uw Persoonsgegevens met andere Neato entiteiten of dienstverleners zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal beperkt zijn tot de mate waarin dit noodzakelijk is. Wij hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en controleren voortdurend of zij zich aan onze instructies houden. Het is deze bedrijven contractueel verboden om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn beschreven.

Wij kunnen ook worden verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen in antwoord op een rechtmatig verzoek van een overheidsinstantie of indien wij dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, een dagvaarding, of om mee te werken aan een wetshandhavingsonderzoek of om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving overeenkomstig Art. 6(1)(c) GDPR. We kunnen uw informatie ook vrijgeven om onze legitieme belangen na te streven bij de toepassing of handhaving van onze algemene voorwaarden of bij het reageren op claims, om onze rechten of de rechten van derden te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om illegale activiteiten te voorkomen (inclusief ten behoeve van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico) volgens Art. 6(1) 1(f) GDPR. 6(1) 1 (f) GDPR.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VOOR ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKT?

Tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid, zullen wij Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat wij dergelijke gegevens van u vragen. Mochten uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke zijn beschreven in dit Privacybeleid of voor andere doeleinden dan die waarvoor uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, dan zullen wij u informatie verstrekken over dat andere doel en alle andere relevante informatie waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen.

WELKE RECHTEN HEB IK?

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op toegang (Art. 15 GDPR): U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en als dat het geval is, om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Recht op rectificatie (Art. 16 GDPR): U hebt het recht om de correctie van onnauwkeurige Persoonsgegevens te vragen.
 • Recht op wissen (Art. 17 GDPR): U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden zonder onnodige vertraging te verzoeken om wissing van Persoonsgegevens, bijv. als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u de toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd volgens Art. 6(1)(a) GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond voor verwerking is.
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR): U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onwettig zijn.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR): Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en hebt u het recht om die informatie zonder belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven of ons te verzoeken dat te doen.
 • Recht op bezwaar (Art. 21 GDPR): U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in het bijzonder als wij uw Persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrondslag van legitieme belangen (Art. 6(1) 1 (f) GDPR) of als wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, zullen wij uw Persoonsgegevens niet blijven verwerken tenzij wij dwingende beschermbare redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheid of dat de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U kunt uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens en andere informatie zo lang als nodig is om u in staat te stellen gebruik te maken van onze Diensten, om onze Diensten aan u te leveren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief die met betrekking tot het bewaren van documenten), om geschillen met partijen op te lossen en anderszins als nodig is om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren. Indien u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om besluiten met rechtsgevolgen of soortgelijke gevolgen voor u te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en in het bijzonder in de EU-lidstaat of het land van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat onze verwerking van uw Persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en wij zullen u helpen bij het identificeren van de respectieve bevoegde toezichthoudende autoriteit. [Art. 7 GDPR ]

UW CALIFORNISCHE PRIVACYRECHTEN

De wet van Californië staat gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar kosteloos van ons een lijst op te vragen en te verkrijgen van de derden aan wie wij hun Persoonsgegevens hebben verstrekt (indien van toepassing) voor hun direct marketingdoeleinden in het voorafgaande kalenderjaar, evenals het type persoonlijke informatie dat aan deze partijen is verstrekt. Als u een inwoner van Californië bent en deze informatie wilt opvragen, kunt u uw verzoek indienen in een e-mail aan privacy@neatorobotics.com.

CALIFORNIA DO-NOT-TRACK OPENBAARMAKINGSVEREISTEN

Wij zetten ons in om u zinvolle keuzes te bieden over de informatie die over u wordt verzameld, en dat is ook de reden waarom wij de opt-out links hierboven aanbieden. Wij herkennen of reageren echter niet op browser-geïnitieerde Do-Not-Track signalen, omdat de internetindustrie nog werkt aan uniforme Do-Not-Track normen.

KINDEREN

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar zonder ouderlijke toestemming, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Indien wij vernemen dat een persoon onder de leeftijd van achttien (18) jaar ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen wij deze verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of meent dat wij ons niet houden aan de voorwaarden van ons gepubliceerde Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail: privacy@neatorobotics.com

Of door ons te mailen op het onderstaande adres:

ATTN: DPO

Neato Robotics, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, California 95134
USA

Voor de EU:

Neato Robotics Europe, GmbH

Friedrichstraße 55A

10117, Berlijn, Duitsland

COOKIES

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, tags, webbakens en andere identificatiemiddelen om ons te helpen onze Diensten voor u te personaliseren, uw voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze Diensten gebruiken en onze marketingcommunicatie te helpen aanpassen.

Een cookie is een klein gegevensbestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, stelt de cookie die site in staat uw browser te herkennen. Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van de vraag of het een "persistent" of een "session" cookie is. Onze website gebruikt beide soorten cookies. Sessiecookies blijven alleen op uw apparaat totdat u stopt met surfen. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat totdat ze verlopen of verwijderd zijn.

Wij gebruiken trackingdiensten voor technisch noodzakelijke doeleinden, voorkeuren, statistische en marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies die we gebruiken en over hoe u zich kunt afmelden, kunt u hier vinden: Cookies

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • First-Party Cookies. First-Party cookies zijn cookies die door ons worden geplaatst wanneer u onze Website bezoekt. Dit zijn cookies van neatorobotics en shop.neatorobotics. Onze cookies slaan informatie op over uw locatie en taal. Deze cookies kunnen niet worden geblokkeerd. Als u deze niet wenst te ontvangen, maak dan geen gebruik van onze Website. Rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang om een werkende en gebruiksvriendelijke homepage aan te bieden in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f GDPR.
 • Cookies van derden, in het algemeen. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere bedrijven waarmee wij samenwerken of die aan ons gelieerd zijn. Wij hebben geen controle over deze cookies, en dit Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik door dergelijke websites van derden of aanbieders van advertenties van derden. U krijgt informatie over alle geïmplementeerde diensten in dit privacybeleid. Aanvullende informatie over elk van deze cookies van derden, met inbegrip van informatie over hoe u zich kunt afmelden, is te vinden op de bovenstaande link.
 • Cookies van derden die worden gebruikt om advertenties op u af te stemmen wanneer u zich op andere websites bevindt. Wij werken samen met andere bedrijven die hun cookies gebruiken om Neato Robotics advertenties op andere websites op u te richten. Voor dit doel is een code geïntegreerd in onze Website ("retargeting tag"), waarmee de retargeting dienstverlener pseudonieme gegevens kan verzamelen voor advertentiedoeleinden. Wanneer u een van onze Websites bezoekt die een "retargeting tag" bevat, plaatst de aanbieder van retargetingdiensten een cookie op het apparaat van de gebruiker en wijst deze toe aan specifieke retargetinggroepen om gepersonaliseerde reclame op andere websites aan te bieden. Welke gegevens precies worden verzameld, volgt uit het privacybeleid van de aanbieder van de retargetingdienst. De aanbieders van retargetingdiensten, hun privacybeleid en andere informatie, onder meer over hoe u zich kunt afmelden, zijn te vinden op de bovenstaande link.
 • Apparaat-ID's. Wanneer u een mobiel apparaat zoals een tablet of mobiele telefoon gebruikt om onze Website te gebruiken, kunnen wij een of meer tokens of "ApparaatIdentifiers" toewijzen of openen. Device Identifiers zijn kleine databestanden geassocieerd met uw mobiele apparaat die uw mobiele apparaat op een unieke manier aan ons identificeren. Een apparaat-id kan ons of een derde partner informatie leveren over hoe u door onze Diensten bladert en ze gebruikt en kan ons of anderen helpen rapporten of gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Sommige functies van de Website werken mogelijk niet goed als het gebruik of de beschikbaarheid van ApparaatIdentificatoren wordt belemmerd of uitgeschakeld.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van tracking tools op onze webpagina met het oog op optimalisatie, de individuele aanpassing van uw gebruikerservaring en de weergave van advertenties die overeenkomen met uw interesses, zie dit Privacybeleid.

Informatie over de aanbieder van trackingdiensten:

1. Cookie-Bot

Om de nodige toestemming te krijgen voor het gebruik van de respectieve cookies die op onze Website worden gebruikt, gebruiken wij de dienst Cookiebot die wordt aangeboden door Cybot A/A (Havengade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken). De door Cookibot geplaatste cookies zijn technisch noodzakelijk, aangezien zij uitsluitend dienen om de toestemming te beheren. Rechtsgrondslag is derhalve gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR bij het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming van de gebruiker voor tracking tools. Voor meer informatie, zie privacybeleid verstrekt door Cybot A/S onder https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

2. Google Tag Manager

De Google Tag Manager is een dienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, die dient om op regels gebaseerde verstrekking van functionele, statistische, voorkeurs- of marketingcookies te sturen. De Google Tag Manager zelf verzamelt of verwerkt dus geen persoonsgegevens. Om de stabiliteit en prestaties van het systeem te controleren, kan Google Tag Manager enkele geaggregeerde gegevens verzamelen over het afvuren van tags. Deze gegevens omvatten geen IP-adressen van gebruikers of gebruikersspecifieke identificatoren die in verband kunnen worden gebracht met een bepaalde persoon. Behalve gegevens in standaard HTTP-aanvraaglogboeken, die allemaal binnen 14 dagen na ontvangst worden verwijderd, verzamelt, bewaart of deelt Google Tag Manager geen informatie over bezoekers aan eigendommen van klanten, inclusief bezochte pagina-URL's.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie Gegevensbescherming en beveiliging - Tag Manager Help (google.com)

3. Signifyd

Wij maken gebruik van de dienstverlener voor fraudepreventie Signify geleverd door Signifyd Inc. (2540 North First Street, Ste. 300, San Jose, CA 95131, USA) voor de administratie van betalingen en fraudepreventie waar de betaling plaatsvindt met een credit card. Signifyd zal de bestellingen analyseren en trachten mogelijke fraude-intenties te herkennen.

Signifyd zal de door ons doorgegeven gegevens sporadisch gebruiken en alleen in gevallen van vermoedelijke dreiging, om deze te vergelijken met hun databank en vervolgens een oordeel te geven over het frauderisico.

Daartoe geven wij de volgende gegevens door aan Signifyd:

 • Transactiegegevens (afleveradres, factuuradres, naam, telefoonnummer)
 • E-mailadres
 • Land van levering
 • IP-adres

De rechtsgrondslag voor het gebruik van gegevens voor fraudepreventie is Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Dit rechtvaardigt ook ons gerechtvaardigd belang. De implementatie van Signifyd maakt het voor ons als winkelaanbieder mogelijk om een terugbetaling van de orderwaarde te krijgen in geval van ontdekte manipulatie.

Bij de overdracht van gegevens aan Signifyd Inc. vindt een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaats. Voor dit doel hebben wij de standaard contractuele clausules ondertekend.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.signifyd.com/privacy/.

4. BazaarVoice

Op onze Website bieden wij een beoordelingsformulier voor onze producten aan om de klanttevredenheid te verbeteren met behulp van de dienst BazaarVoice. Dienstverlener is BazaarVoice Inc., Austin, Texas, USA.

Wij gebruiken de service om beoordelingsfuncties te bieden en om de beoordelingen te evalueren. Uw beoordelingen zullen toegankelijk zijn voor alle bezoekers van onze Website.

Bij het gebruik van de tool worden persoonsgegevens die u in het kader van het opnameproces doorgeeft (zoals (bijnaam), e-mailadres, woonplaats, geslacht, leeftijd) en voor kwaliteitsdoeleinden verwerkt. De velden gemarkeerd met een asterisk zijn verplichte velden. Het gebruik van het beoordelingsformulier is optioneel en verplicht u niet tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Met name het opgeven van uw echte naam is niet verplicht voor de beoordeling.

U kunt ook altijd op de gebruikelijke manier contact met ons opnemen.

Om te weten te komen hoe de gebruiker omgaat met de formulieren en beoordelingen, gebruiken we cookies of gelijkaardige technologieën om gegevens te verzamelen over het website gedrag in het BazaarVoice netwerk. Om uw gegevens over verschillende websites te binden, gebruikt BazaarVoice eigen cookies en cookies van derden. Hierbij kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • IP-adres van uw computer
 • Sites die binnen het BazaarVoice-netwerk worden bezocht
 • Datum en tijd van je bezoek
 • Type en versie van browser
 • Andere clickstream-gegevens (samengevat als "analytische en traceringsgegevens")

U kunt de instellingen met betrekking tot het gebruik van cookies individueel in uw browser wijzigen. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van de cookies kan leiden tot een beperking van het beoordelingsformulier.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van deze tool is ons legitiem belang volgens Art. 6 (1) 1 lit f GDPR. Reden is de waarborging van de klanttevredenheid en optimalisatie van onze producten op basis van de beoordelingen.

Het is mogelijk dat onze dienstverlener BazaarVoice uw gegevens ook in de VS verwerkt. Daarom hebben wij met de dienstverlener EU Standaard Contractuele Clausules ondertekend.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door BazaarVoice kunt u vinden in het privacybeleid onder https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

5. Zendesk

Om verzoeken van klanten te behandelen, gebruiken wij de Zendesk ondersteuningstool, een klantenserviceplatform van Zendesk, Inc. (109 Market Street, San Francisco, CA 94103 USA). Onze Website verzamelt de noodzakelijke gegevens om uw klantverzoek te behandelen, zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Als u per e-mail of via een formulier contact met ons hebt opgenomen, verwerken wij de van u verkregen gegevens alleen voor de afhandeling van uw concrete verzoek.

Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van Art. 6 (1) 1 lit. a GDPR in het geval van verzoeken met betrekking tot het contract met ons Art. 6 (1) 1 lit. b GDPR, evenals ons legitieme belang op grond van Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. De overdracht vindt plaats om snel en efficiënt op uw verzoek te kunnen reageren. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking van voornoemde gegevens door derden. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u in met de overdracht van uw gegevens aan Zendesk.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Zendesk. Zendesk voldoet aan de minimumnormen voor een wettelijk conforme gegevensverwerking met vastgestelde bindende bedrijfsvoorschriften en het sluiten van EU-standaardcontractbepalingen. Dit garandeert dat Zendesk de gebruikersgegevens alleen gebruikt binnen de Europese bepalingen voor gegevensbescherming en alleen om verzoeken te verwerken; het zal geen gegevens doorgeven aan derden. Voor meer informatie zie Zendesk Privacybeleid https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

6. Gebruik van Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt onze Website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

(1) Omvang van de verwerking

Google Analytics maakt gebruik van "Cookies" om de websitebeheerder in staat te stellen te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de functie "anonymizeIP" (ook IP-masking genoemd): Door de activering van de IP-masking op deze Website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de EU of in andere lidstaten van het Verdrag van de Europese Economische Ruimte door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server in de VS worden verzonden en daar worden ingekort. Het IP-adres dat binnen Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samen met andere gegevens van Google verzameld.

Tijdens uw bezoek op onze Website worden onder andere de volgende gegevens verzameld:

 • De door u bezochte sites, uw "klik-pad" genoemd
 • Het bereiken van "web-doelstellingen" (conversies, bijv. aanmelden voor nieuwsbrieven, downloads, aankopen)
 • Gebruikersgedrag (b.v. kliks, bestede tijd, aantal afhakers)
 • Locatie bij benadering (regio)
 • Uw IP-adres (verkort)
 • Technische informatie over uw browser en de gebruikte apparatuur (bijv. taalinstellingen, beeldschermresolutie)
 • internetprovider
 • Referrer-URL (vanaf welke webpagina/met welk reclamemedium hebt u de webpagina bereikt)

(2) Doel van de verwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de activiteiten op de website te genereren. De door Google Analytics gegenereerde rapporten dienen om de prestaties van onze Website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

(3) Ontvanger

Ontvanger van de gegevens is Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Wij hebben de EU-Standaard contractuele clausules met Google gesloten.

Google LLC is gevestigd in Californië, USA en indien nodig kunnen US-Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die bij Google zijn opgeslagen.

(4) Periode van opslag

Door ons verstrekte en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand. Bovendien kunt u het verzamelen van de door cookies en door het gebruik van onze website gegenereerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking door Google voorkomen door

 1. Geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of
 2. Browser add-on downloaden om Google Analytics uit te schakelen Hier en het te installeren

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door de betreffende browserinstellingen te gebruiken; als u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kan dit leiden tot een beperking van de functionaliteit op deze en andere websites.

(5) Rechtsgrondslag en intrekking van toestemming

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming altijd intrekken als u de cookie-instellingen opent en uw keuze daar wijzigt.

Voor meer informatie over Google Analytics T&C en over gegevensbescherming bij Google, ga hier

7. Google Ads

Wij gebruiken de online marketing tool "Google Ads" aangeboden door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Rechtsgrondslag is Art. 6 (1) 1 lit a GDPR. Als u onze pagina hebt bereikt via een advertentie die door Google is geplaatst, zal Google Ads een cookie op uw apparaat plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Wanneer dit gebeurt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Cookie-ID, IP-adres, locatie, browserinformatie, gebruiksgegevens, datum en tijd van uw bezoek.

Cookies verliezen hun geldigheid na 90 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Elke Google-Ads klant krijgt een andere cookie. Daarom kunnen cookies niet worden getraceerd met de websites van ad-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversie-cookie dient om conversiestatistieken op te stellen voor ad-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. De klant wordt geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversie-tag. Hij krijgt echter geen informatie die het mogelijk maakt de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u de cookie via uw browserinstellingen deactiveren en geen deel meer uitmaken van de conversion-tracking-statistieken.

Binnen de "Google Ads" maken wij bovendien gebruik van de door Google aangeboden "remarketing"-functie. Hiermee kunnen wij advertenties gericht inzetten en u alleen advertenties tonen die overeenkomen met uw interesse. Deze functie maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Website te analyseren. Met deze informatie kunnen advertenties op basis van uw interesses op andere webpagina's worden geplaatst. De advertenties zullen gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan en acties op onze webpagina's en zullen verwijzen naar inhoud die u eerder hebt opgehaald.

De met de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar de server van Google en daar opgeslagen. Een gegevensoverdracht naar de VS kan niet worden uitgesloten. Voor deze gegevensoverdracht zijn de contractuele bepalingen van de EU-norm van toepassing. Wij hebben geen controle over de daadwerkelijke opslagperiode of verwijdering. Meer informatie vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

8. Social Media Plug-Ins

(1) Voorlopig gebruiken wij de volgende Social Media Plug-Ins: Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij werken met de zogenaamde twee-klik optie. Dit houdt in dat wanneer u onze pagina bezoekt, er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de plug-ins. U ziet het icoontje van de betreffende plug-in op onze pagina. Wij geven u de mogelijkheid om direct met de aanbieder van de plug-ins te communiceren via de betreffende knop. Alleen als u het aangegeven veld aanklikt en dus activeert, krijgt de aanbieder van de plug-ins de informatie dat u de betreffende website van ons aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de in dit privacybeleid opgesomde gegevens doorgegeven. Volgens informatie van Facebook wordt het IP-adres in Europa onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Bij de activering van plug-ins worden uw persoonlijke gegevens aan de desbetreffende plug-inprovider doorgegeven en in geval van een Amerikaanse dienstverlener in de VS opgeslagen. Aangezien gegevens met behulp van cookies kunnen worden verzameld, raden wij u aan alle cookies in uw browser te verwijderen door het grijze vakje in de veiligheidsinstellingen aan te klikken.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens of de verwerkingsprocessen, noch hebben wij volledige kennis over de omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking of de opslagperioden, noch hebben wij informatie over het verwijderen van de door de plug-in provider verzamelde gegevens.

(3) De plug-in provider slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor marketing, marktonderzoek en/of gepersonaliseerde configuratie of zijn website. Dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) om gepersonaliseerde reclame te presenteren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze Website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen. Hiertoe dient u contact op te nemen met de betreffende aanbieder van de plug-ins. Met behulp van de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het interessanter voor u kunnen maken. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-in is Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR.

(4) De overdracht van gegevens vindt plaats onafhankelijk van het feit of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in of dat u bent ingelogd. Indien u bij de plug-in provider bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens toegewezen aan de account die u bij de plug-in provider heeft. Als u de geactiveerde knop bevestigt en bijvoorbeeld een link naar de site maakt, zal de plug-in provider deze informatie ook opslaan in uw account en deze publiekelijk delen met uw contacten. Wij raden u aan om bij het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen van uw account, vooral voordat u de knop activeert, om zo de toewijzing aan uw profiel bij de plug-in provider te kunnen vermijden.

(5) Voor verdere informatie over doel en omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de plug-in provider in het volgende krijgt u toegang tot het privacybeleid van de dienstverlener. Daar krijgt u ook informatie over uw respectievelijke rechten en de mogelijkheid van instellingen voor de bescherming van uw privacy.

a) Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php ; meer informatie over gegevensbescherming: http://www.facebook.com/help/186325668085084 .

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy .

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

9. Shopify

Wij gebruiken Shopify om onze online-shop en het retourportaal Return Magic aan te bieden. Europese dienstverlener voor deze tools is de Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland).

Met behulp van cookies verwerkt Shopify de volgende Persoonsgegevens van onze klanten als u onze winkel bezoekt:

 • Naam, bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer, email-adres
 • Leverings- en facturatieadres, betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Informatie over door u geplaatste bestellingen
 • Informatie over de door Shopify ondersteunde winkels die u bezoekt
 • Informatie over het gebruikte apparaat, de netwerkverbinding en de browser.

Shopify gebruikt de informatie om verschillende ondersteunende diensten te kunnen leveren, zoals het afhandelen van bestellingen, risico- en fraudebeoordeling, verificatie en betaling. Bovendien gebruikt Shopify deze informatie om haar diensten te verbeteren.

Als u zich aanmeldt voor Shop Pay, zal Shopify deze informatie opslaan en gebruiken om de afrekeninformatie vooraf in te vullen. Verder zal deze informatie worden gebruikt om uw bezoek aan u aan te passen en uw ervaring te verbeteren, door u goederen en diensten voor te stellen die hoogstwaarschijnlijk interessant voor u zijn.

Sommige van de door Shopify doorgegeven Persoonsgegevens (bijv. IP-adressen of betalingsgegevens) zullen tot op zekere hoogte worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, om transacties die mogelijk frauduleus zijn voor bepaalde tijd automatisch te blokkeren.

Wettelijke basis voor het gebruik van Shopify is Art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Onze rechtsgrondslag ligt in een gebruiksvriendelijk aanbod van onze online-shop en de veilige uitvoering van bestellingen.

Voor meer informatie zie https://www.shopify.com/legal/privacy.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of schrappingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na kennisgeving daarvan, die kan worden gegeven op manieren waaronder, maar niet beperkt tot, het verzenden van een e-mail naar het e-mailadres dat is opgegeven door geregistreerde gebruikers en het plaatsen van het herziene beleid op deze pagina. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om als geregistreerde gebruiker een geldig e-mailadres te handhaven, deze site en dit Privacybeleid regelmatig te bekijken en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na dergelijke wijzigingen zal uw: (a) erkenning van het gewijzigde beleid; en (b) instemming zich te houden aan en gebonden te zijn door het gewijzigde beleid. Wij zullen alle wijzigingen in dit Privacybeleid hier bekendmaken. Raadpleeg dit Privacybeleid regelmatig.