App Privacybeleid

Ingangsdatum: 07 aug 2018

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van degenen die gebruik maken van onze Neato mobiele android en iOS applicaties ("Neato App"). In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Gelieve dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

WIE ZIJN WIJ

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die via onze Neato App worden verzameld overeenkomstig Art. 4(7) GDPR is Neato Robotics, Inc., 50 Rio Robles, San Jose, California, 95134, USA ("Neato").

WELKE GEGEVENS OVER MIJ WORDEN VERZAMELD EN HOE WORDEN DEZE GEBRUIKT?

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contact met u op te nemen ("Persoonsgegevens"). Dergelijke Persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk om in aanmerking te komen), facturerings- en creditcardgegevens.

Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u onze Neato App gebruikt zoals verder beschreven in dit Privacybeleid. In al deze gevallen zullen wij alleen Persoonsgegevens verwerken die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die wij automatisch van u verzamelen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Tenzij omschreven in dit Privacybeleid of tenzij u ons daarvoor toestemming geeft, zullen wij uw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen anders dan zoals omschreven in dit Privacybeleid.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

In het volgende gedeelte vindt u informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgrondslag wij dat doen. Voor zover de rechtsgrondslag van onze verwerking van uw gegevens onze legitieme belangen zijn, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wenst over onze legitieme belangen. Indien wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met toekomstige werking zoals beschreven in het onderstaande of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit zal geen invloed hebben op de verwerking van uw Persoonsgegevens die tot de herroeping plaatsvindt. Hetzelfde geldt als wij in andere delen van dit Privacybeleid verwijzen naar uw toestemming of onze legitieme belangen.

  • Als u zich registreert voor de Neato App

Om alle functies van onze Neato App te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. Daarom moet u uw e-mailadres, een wachtwoord en uw land als verplichte gegevens opgeven.

Deze gegevens zijn nodig om voor u een gebruikersaccount in te stellen en te beheren. Ook hebben wij deze en waar nodig andere gegevens nodig om te kunnen reageren op eventuele vragen die u heeft.

Wij verzamelen bovenstaande gegevens om u te voorzien van onze Neato App, Art. 6 (1)(b) GDPR. Wij wijzen u erop dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat u zonder dergelijke Persoonsgegevens de Neato App niet kunt gebruiken.

  • Als u de Neato App gebruikt

Wanneer u de Neato App gebruikt, ontvangen wij automatisch bepaalde informatie over uw mobiele apparaat en het gebruik van de applicatie, waaronder een identificatiecode voor mobiele apparaten (IDFA op Apple producten zoals de iPhone en iPad of vergelijkbare advertentie-identificatiecodes) en uw IP-adres, die wij nodig hebben voor het verzenden van gevraagde inhoud, besturingssysteem, versie en andere soortgelijke informatie, zoals tijd doorgebracht in verschillende delen van de Neato App. Dergelijke geaggregeerde informatie stelt ons niet in staat om u te identificeren en wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, om de Neato App te beheren, om het gebruik van onze Neato App te monitoren en om algemene informatie te verzamelen over het gebruik van onze Neato App. Wanneer u de Neato App gebruikt, verwerken wij verder informatie over uw locatie (adres) om u naar de juiste medewerker van de klantenondersteuning te leiden en om u te helpen te vinden waar u accessoires kunt kopen die uw robot optimaal laten werken en locale (gesproken taal) om de berichten die naar u worden verzonden te lokaliseren. Bovendien verwerken wij informatie over uw locatie om toegang te krijgen tot de lijst met Wi-Fi-netwerken tijdens ons proces om de robot te verbinden met Wi-Fi en de cloud/app, om u om te leiden naar dichterbij gelegen servers voor een betere ervaring en om veiligheidsredenen om kwaadwillende gebruikers te blokkeren en te rapporteren.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) om de inhoud van onze diensten aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om onze diensten verder te verbeteren.

Wanneer u de Neato App gebruikt, verwerken wij informatie over uw plattegrond om no-go-lijnen, go-gebieden te kunnen bepalen, plattegronden te tonen en andere plattegrondgerelateerde functies. Daarnaast verwerken wij informatie over uw schoonmaakrooster om u de mogelijkheid te bieden tijd en datum van de schoonmaak in te plannen.

Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw Persoonsgegevens is derhalve Art. 6(1)(b) GDPR. Wij wijzen u erop dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat u zonder dergelijke Persoonsgegevens geen gebruik kunt maken van onze functies met betrekking tot de plattegrond en de schoonmaakplanning.

Wij verwerken informatie over uw schoonmaak en statistieken om u informatie te verstrekken over uw schoonmaakbeurten in het verleden om trends te zien en uit te zoeken hoe eventuele problemen met uw robot kunnen worden opgelost en om statistieken te verzamelen over het gebruik van de huidige functies om toekomstige verbeteringen te beïnvloeden.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) om de inhoud van onze diensten aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om onze diensten verder te verbeteren.

TOESTEMMINGEN

Onze Neato App maakt gebruik van de volgende permissies:

Toestemming Doel
Locatie Uw locatie is nodig om toegang te krijgen tot de lijst met Wi-Fi-netwerken tijdens ons proces om de robot te verbinden met Wi-Fi en de cloud/app en om u om te leiden naar servers die dichterbij zijn voor een betere ervaring. Uw locatie kan ook nodig zijn om veiligheidsredenen om kwaadwillende gebruikers te blokkeren en te rapporteren en om u om te leiden naar de juiste medewerker voor klantenondersteuning en om u te helpen te vinden waar u accessoires kunt kopen die uw robot optimaal laten werken.
Internettoegang Internettoegang is vereist om de door u toegevoegde informatie op te slaan en voor de interactie met de robot.
Vingerafdruk Wij hebben deze toestemming nodig indien u gebruik wilt maken van vingerafdruktechnologieën om in te loggen.
Push-meldingen Deze toestemming is nodig als u push-notificaties wilt ontvangen.
Foto bibliotheek toegang Deze toestemming is nodig als je afbeeldingen van kaarten in de fotobibliotheek wilt opslaan.

PSEUDONIEME GEBRUIKERSPROFIELEN

Crashlytics

Wij maken gebruik van Crashlytics, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Crashlytics stuurt ons bepaalde technische informatie over uw apparaat en uw app-installatie voor het geval uw app crasht. Wij gebruiken dergelijke gegevens uitsluitend om de reden van de crash vast te stellen en om fouten in onze app te corrigeren. Dergelijke informatie bevat in principe geen Persoonsgegevens. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat Persoonsgegevens of pseudonieme gegevens ook worden verzameld in de vorm van meta data.

Het gebruik van Crashlytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om fouten in onze Neato App te herkennen, te onderzoeken en te corrigeren en zo onze Neato App te kunnen aanbieden in overeenstemming met de overeenkomst en het feit dat uw gerechtvaardigde belangen niet opwegen tegen, Art. 6 (1)(f) GDPR.

Firebase Analytics

Wij verzamelen pseudonieme gebruiksstatistieken over uw gebruik van onze Neato App met behulp van Google Firebase, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Op basis van uw iOS IDFA of uw Android reclame ID worden algemene, niet-persoonlijke statistieken gemaakt over hoe en door welke gebruikersgroepen onze Neato App wordt gebruikt.

Het gebruik van Firebase Analytics is gebaseerd op ons legitieme belang bij een vraaggericht ontwerp, de statistische evaluatie en het efficiënt adverteren van onze Neato App en het feit dat uw legitieme belangen niet opwegen tegen, Art. 6 (1)(f) GDPR.

FUNCTIES VAN DERDEN

Onze Neato App bevat links naar of functies van andere websites. Dit Privacybeleid dekt alleen de privacypraktijken van Neato, en dekt niet de privacypraktijken van websites of functies van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de praktijken van derden. Wanneer u een koppeling maakt naar een andere website of gebruik maakt van een dienst van derden, dient u het privacybeleid op die site of dienst te lezen.

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN EN OPENBAAR MAKEN

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen, verkopen, overdragen of anderszins verspreiden aan derden, tenzij vereist door de wet volgens Art. 6(1)(c) GDPR, tenzij vereist voor het doel van uw contract volgens Art. 6(1)(b) GDPR, tenzij wij dit mogen doen op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst volgens Art. 28 GDPR of u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen overeenkomstig Art. 6(1)(a) GDPR.

Wij delen sommige van uw Persoonsgegevens met andere Neato-bedrijven voor zover dit noodzakelijk is voor dergelijke bedrijven om namens ons diensten te verlenen. In het bijzonder maken wij gebruik van andere Neato-bedrijven om marketingcommunicatie naar u te sturen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners om namens ons diensten aan te bieden of te faciliteren en delen uw Persoonsgegevens met dergelijke dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor dergelijke dienstverleners om hun diensten namens ons uit te voeren. In het bijzonder maken wij gebruik van een call center provider om de klantenservice te faciliteren en een social media agency om onze social media campagnes te beheren.

Sommige van de bedrijven waarmee wij uw Persoonsgegevens delen zoals hierboven beschreven, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte.

Om uw Persoonsgegevens in deze context voldoende te beschermen, gebruiken wij standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd volgens Art. 46(2)(c) GDPR met dergelijke bedrijven of certificeringen van dergelijke bedrijven onder het EU-U.S. Privacy Shield volgens Art. 45(1) GDPR. U kunt meer details opvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder vermeld.

Het delen van uw Persoonsgegevens met andere Neato entiteiten of dienstverleners zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal beperkt zijn tot de mate waarin dit noodzakelijk is. Wij hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en controleren voortdurend of zij zich aan onze instructies houden. Het is deze bedrijven contractueel verboden om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn beschreven. De rechtsgrondslag voor het delen van uw Persoonsgegevens met dergelijke bedrijven is Art. 28(1) GDPR of anders onze legitieme belangen om deze bedrijven de opdracht te geven voor de hierboven beschreven diensten (Art. 6(1)(f) GDPR).

Wij kunnen ook worden verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen in antwoord op een rechtmatig verzoek van een overheidsinstantie of indien wij dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving overeenkomstig Art. 6(1)(c) GDPR. We kunnen uw informatie ook vrijgeven om onze legitieme belangen te behartigen bij het toepassen of afdwingen van onze voorwaarden of bij het reageren op claims, om onze rechten of de rechten van derden te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om illegale activiteiten te voorkomen (inclusief ten behoeve van bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico's) volgens Art. 6(1) GDPR. 6(1)(f) GDPR.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voordat wij uw Persoonsgegevens delen met andere bedrijven. In dergelijke gevallen is de rechtsgrondslag Art. 6(1)(a) GDPR.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VOOR ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKT?

Tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid, zullen wij Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat wij dergelijke gegevens van u vragen. Mochten uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn beschreven of voor andere doeleinden dan die waarvoor uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, dan zullen wij u informatie verstrekken over dat andere doel en alle andere relevante informatie zoals bedoeld in dit Privacybeleid.

WELKE RECHTEN HEB IK?

U hebt de volgende rechten:

  • Recht op toegang (Art. 15 GDPR):U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en als dat het geval is, om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.
  • Recht op rectificatie (Art. 16 GDPR):U hebt het recht om correctie van onjuiste Persoonsgegevens te vragen.
  • Recht op wissen (Art. 17 GDPR):U hebt het recht om te verzoeken om het wissen van Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging onder bepaalde omstandigheden, bijv. als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u de toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd volgens Art. 6(1)(a) GDPR. 6(1)(a) GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond voor verwerking is.
  • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR):U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijv. als u denkt dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onwettig zijn.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR):Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en hebt u het recht om die informatie zonder belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven of ons te verzoeken dat te doen.
  • Recht van bezwaar (Art. 21 GDPR):U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in het bijzonder als wij uw Persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrondslag van legitieme belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) of als wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

U kunt uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat onze verwerking van uw Persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens en wij zullen u helpen bij het identificeren van de respectieve bevoegde toezichthoudende autoriteit.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens en andere informatie zo lang als nodig is om u in staat te stellen onze Neato App te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief die met betrekking tot het bewaren van documenten), om geschillen met partijen op te lossen en anderszins zo lang als nodig is om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren. Indien u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om besluiten met wettelijke of soortgelijke gevolgen voor u te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens.

UW CALIFORNISCHE PRIVACYRECHTEN

De wet van Californië staat gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar kosteloos een lijst op te vragen en te verkrijgen van de derde partijen aan wie wij hun Persoonsgegevens hebben verstrekt (indien van toepassing) voor hun direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar, alsmede het type persoonlijke informatie dat aan deze partijen is verstrekt. Als u een inwoner van Californië bent en deze informatie wilt opvragen, kunt u uw verzoek indienen via telefoon, chat of e-mail op https://neatorobotics.com/customer-care/ of rechtstreeks in MyNeato app

CALIFORNIA DO-NOT-TRACK OPENBAARMAKINGSVEREISTEN

Wij zijn toegewijd om u zinvolle keuzes te bieden over de informatie die op onze Neato App wordt verzameld, en dat is ook de reden waarom wij de opt-out links hierboven verstrekken. Wij herkennen of reageren echter niet op browser-geïnitieerde Do-Not-Track signalen, omdat de Internet industrie nog steeds werkt aan uniforme Do-Not-Track normen.

KINDEREN

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar zonder ouderlijke toestemming, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Indien wij vernemen dat een persoon onder de leeftijd van achttien (18) jaar ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen wij deze verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER PRIVACY?

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of van mening bent dat wij ons niet houden aan de voorwaarden van ons geplaatste Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via https://neatorobotics.com/customer-care/ of rechtstreeks in MyNeato app

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen in dit Privacybeleid hier bekendmaken. Raadpleeg dit Privacybeleid regelmatig.